Skip to content
BOUBEDRIUW KOOISTRA KÛBAARD/WOMMELS
De Binnenbaan 2a
8731 DV Wommels
0515-331330
info@boubedriuwkooistra.nl

Kantoor
Greate Buorren 13
8732 EE
Kubaard

Bouwen is vertrouwen. Als u ons een opdracht geeft, moet u erop kunnen rekenen dat wij uw vertrouwen niet beschamen. Onze vaste personeelsleden zijn gedreven vakmensen die hart voor de zaak hebben. Maar ook bouwen blijft mensenwerk. Mochten er tijdens de bouw punten zijn waar u niet tevreden over bent, geef dit dan direct aan. Samen zoeken we dan naar de juiste oplossing.

We werken met vaste en vertrouwde leveranciers en onderaannemers. Met al deze bedrijven hebben we sinds jaar en dag een prettige en betrouwbare samenwerking. Maar als hoofdaannemer zijn wij de spil van alle werkzaamheden en uw aanspreekpunt. Wij houden u van begin tot eind van het project volledig op de hoogte. En mocht u tijdens de voorbereiding of de bouw iets willen veranderen, dan kunt u dat altijd aangeven. Wij spelen daar graag op in. Bij iedere opdracht, van groot tot klein, staan de wensen van de klant centraal.

Back To Top