Skip to content
MEER WINST DOOR EENVOUD!
Skries 34
8731 DH Wommels
0627064989
addeboer@adv-adviesgroep.nl
http://www.adv-adviesgroep.nl/
Anne Douwe de Boer
addeboer@adv-adviesgroep.nl

Hoe verhoog je als bedrijf je rendement.
Door harder te werken óf door slimmer te organiseren?

Slimmer organiseren

Vaak zijn kleine aanpassingen genoeg om snel meer rendement uit het bedrijf en uit de mensen te halen, om uw organisatie effectiever te laten werken en zaken vanzelfsprekender te laten lopen. Door meer dan 10 jaar ervaring weten we hoe we dit samen met u kunnen realiseren. Wij hebben er tenslotte een eenvoudige methodiek voor.

Concrete praktijksituaties kunnen zijn: geen structuur in de werkzaamheden, geen grip op het bedrijf omdat de juiste sturingsinformatie en actuele financiële overzichten ontbreken, administratieve achterstanden, cultuurverschillen, stroeve interne communicatie, etc.

Meer rendement

Met de ADV methodiek hebben wij vele bedrijven naar de gewenste duidelijkheid en meer rendement begeleid. Zie voor referenties in o.a. de dienstensector, bouw-, installatie- en watersportbranche op de website (www.adv-adviesgroep.nl).

U wilt meer rendement door

  • slimmer te organiseren i.p.v. harder te werken;
  • duidelijkheid qua structuur en een doelmatige manier van werken;
  • betere sturingsinformatie l managementinformatie;
  • kostenreductie / efficiency.

Neem dan contact op voor de oplossing.

Back To Top