Skip to content

OVWE organiseert jaarlijks tal van activiteiten:

Op de eerste woensdag in januari de nieuwjaarsreceptie;

In het voorjaar de voorjaarsvergadering met een interessante spreker;

OVWE organiseert samen met de KF Wommels de Bedrijvenkaatspartij in juni of juli;

In augustus of september is er het jaarlijkse uitje voor de leden. Zo vond er afgelopen zomer bv. een zeilwedstrijd op het Sneekermeer plaats en een golfwedstrijd in Leeuwarden. Beide werden afgesloten met een gezellige barbecue;

In het najaar staat een themabijeenkomst op het programma wederom met interessante sprekers.

Daarnaast is de ondernemersvereniging betrokken bij tal van activiteiten: – De OVWE is nauw betrokken bij ‘Kom Nei Wommels’, dat inmiddels een vaste plaats op de evenementenagenda in Wommels heeft gekregen;

De vereniging sponsort onder meer de jaarlijkse voorleesavond in de passantenhaven en maakt het mogelijk dat er tijdens de Freulepartij een draaimolen op de Terp staat;

Jaarlijks wordt door de OVWE het Sinterklaasfeest in beide dorpen mogelijk gemaakt;

In november en december wordt de Sint Nicolaasactie voor de winkeliers ondersteund.

Wij hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd over het hoe en waarom van de ondernemersvereniging. Blijven er toch nog vragen over dan kan contact worden opgenomen met één van de bestuursleden.

Back To Top