Skip to content
Het moet toch dus dan maar gelijk goed!
De Binnenbaan 2
8731 DV Wommels
0515 333075
info@bouw-tekenburo.nl
http://bouw-tekenburo.nl

Bouw-Construct Ingenieursburo
telefoon 0515 333655

info@bouw-construct.nl
www.bouw-construct.nl

Wietse B. Ligthart
06 54247904

Voor vormgeving van bouwwerken
Bouw-Tekenburo Wietse B. Ligthart ontwerpt bouwwerken in de burger- en utiliteitsbouw. Ons buro realiseert voor u bestektekeningen en constructieve berekeningen voor verbouw en nieuwbouw. Wij adviseren en begeleiden u van ontwerp tot en met de oplevering van uw project.

Het wettelijke kader
We hebben kennis van wetten die een belangrijke rol spelen binnen bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en het bouwbesluit. Dit wettelijke kader is van belang bij de beoordeling van de haalbaarheid van uw plannen.

Financiele haalbaarheid van uw project
Wij maken samen met u een juiste begroting. Het totaalplan zorgt ervoor dat uw investering een meerwaarde van uw woning of bedrijfsgebouw wordt.

Back To Top