Skip to content
KENNISCENTRUM OP HET GEBIED VAN AUTISME
De iisbaan 3
8731 DW Wommels
0515 331960
info@centrumdemik.nl
http://centrumdemik.nl
AnneJan de Vries
06 43055280

De Mik is een centrum voor dagstructurering voor jong volwassenen met een autistiforme stoornis, deze komen vanuit de hele provincie Fryslan naar Wommels. Daarnaast beschikt de Mik over een groot documentatiecentrum op het gebied van autisme. De doelstelling van de Mik is om jong volwassenen met een autistiforme stoornis zo goed mogelijk te begeleiden in alle facetten van hun dagelijks leven. Hierbij moet gedacht worden aan het ontwikkelen en oefenen van woon-, werk en vrijetijdsvaardigheden. Wij willen dit bereiken door deze jong volwassenen zoveel mogelijk te laten integreren in de lokale samenleving. Deze integratie vindt zoveel mogelijk plaats door het zoeken van stageplekken bij diverse bedrijven en instellingen in Wommels. Deze stages bestaan uit het verrichten van diverse werkzaamheden binnen deze bedrijven en instellingen. Daarnaast biedt De Mik begeleiding aan schoolgaande leerlingen met een autistiforme stoornis die belemmeringen ondervinden bij het volgen van het reguliere onderwijs.

Back To Top