Op’e Skille

Op’e Skille 2017-04-12T11:12:30+01:00

Project Description

’t Noard 2
8731 BB Wommels

telefoon 0515 332880

mobiel 06 20420301

info@skille.nl
www.skille.nl

Op ’e Skille is de huis-aan-huis krant in de Greidhoeke. Verschijnt een maal in de veertien dagen in een oplage van 6.000 exemplaren. Wordt verspreid in de 29 dorpen en het buitengebied van de gemeente Littenseradiel en in de omliggende dorpen Tzum, Boksum, Tirns, Lollum en Burgwerd. Naast nieuws 00k reportages en achtergrondverhalen. De gemeente gebruikt Op ’e Skille voor het verstrekken van informatie. Op ’e Skille is voor ondernemers in de Greidhoeke het medium om te adverteren. lnformeer naar de voordelige tarieven.

De krante fan ‘e Greidhoeke
Hinne Bokma
Hinne Bokma