Centrum De Mik

Centrum De Mik 2017-04-11T14:55:13+01:00

Project Description

De iisbaan 3

8731 DW Wommels

telefoon 0515 331960

mobiel 06 43055280

info@centrumdemik.nl
www.centrumdemik.nl

De Mik is een centrum voor dagstructurering voor jong volwassenen met een autistiforme stoornis, deze komen vanuit de hele provincie Fryslan naar Wommels. Daarnaast beschikt de Mik over een groot documentatiecentrum op het gebied van autisme. De doelstelling van de Mik is om jong volwassenen met een autistiforme stoornis zo goed mogelijk te begeleiden in alle facetten van hun dagelijks leven. Hierbij moet gedacht worden aan het ontwikkelen en oefenen van woon-, werk en vrijetijdsvaardigheden. Wij willen dit bereiken door deze jong volwassenen zoveel mogelijk te laten integreren in de lokale samenleving. Deze integratie vindt zoveel mogelijk plaats door het zoeken van stageplekken bij diverse bedrijven en instellingen in Wommels. Deze stages bestaan uit het verrichten van diverse werkzaamheden binnen deze bedrijven en instellingen. Daarnaast biedt De Mik begeleiding aan schoolgaande leerlingen met een autistiforme stoornis die belemmeringen ondervinden bij het volgen van het reguliere onderwijs.

Kenniscentrum op het gebied van Autisme
AnneJan de Vries
AnneJan de Vries