skip to Main Content
DE KRANTE FAN ‘E GREIDHOEKE
’t Noard 2
8731 BB Wommels
0515 332880
info@skille.nl
http://www.skille.nl/
Hinne Bokma
06 20420301

Op ’e Skille is de huis-aan-huis krant in de Greidhoeke. Verschijnt een maal in de veertien dagen in een oplage van 6.000 exemplaren. Wordt verspreid in de 29 dorpen en het buitengebied van de gemeente Littenseradiel en in de omliggende dorpen Tzum, Boksum, Tirns, Lollum en Burgwerd. Naast nieuws 00k reportages en achtergrondverhalen. De gemeente gebruikt Op ’e Skille voor het verstrekken van informatie. Op ’e Skille is voor ondernemers in de Greidhoeke het medium om te adverteren. lnformeer naar de voordelige tarieven.

Back To Top