Najaarsleden vergadering 8 november 2017

Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

De najaarsleden vergadering zal wederom worden gehouden bij Noflik in Easterein.

Leden zullen stemmen over deelname aan het ondernemersfonds wat per 1 jan 2018 van kracht zal zijn. Verder info ook in Op’e Skille en onze Facebook pagina volgt.

De avond zal verder worden verzorgd door onze gastspreker Frank Krake.

Het ondernemersfonds ondersteunend voor de regio Wommels Easterein?

De leden van OVWE zullen binnenkort gaan stemmen over het ondernemersfonds. Eigenaren van panden binnen Wommels, Easterein e.o. die niet zijn bestemd voor wonen gaan per 1 januari 0,06%  over de OZB waarde betalen aan dit fonds. Omdat binnen onze regio een ondernemersvereniging is gevestigd is het door de overheid vastgelegd dat leden van deze vereniging kunnen stemmen om mee te doen aan het fonds of niet deel te nemen en retributie aan te vragen. Wanneer de leden instemmen met het fonds betalen dus ook alle eigenaren van panden die geen woningen zijn mee aan dit fonds zonder het recht van retributie! Dus ook als u wel of geen ondernemer bent of wel of geen lid bent van de OVWE.

Tijdens onze voorjaarsvergadering van 22 maart dit voorjaar zijn alle ondernemers ingeschreven bij de KVK van Wommels en Easterein e.o. uitgenodigd op de algemene ledenvergadering. I.v.m. de aankomende gemeentelijke herindeling naar de gemeente Súdwest Fryslan zijn wij toen geïnformeerd door wethouder Maarten Offinga en  dhr. Jacques Hoogenboom fondsmanager van het ondernemersfonds wat ons te wachten staat met betrekking tot de O.Z.B. verhoging.

Op de komende najaarsledenvergadering 8 november a.s. in zalencentrum Noflik Easterein zijn alle leden uitgenodigd. Er zal om 19:30 door de leden gestemd worden om wel of geen gebruik te maken van de faciliteiten van het fonds. Per lidmaatschap/bedrijf geldt 1 stem! Wanneer een meerderheid van de leden tegen stemt bestaat er de mogelijkheid dat er een retributie kan worden gevraagd.  Wanneer de leden voor stemmen kunnen we gebruikmaken van de gelden van dit fonds. De voorzitter van het ondernemersfonds dhr. Ben Smid zal op deze avond aanwezig zijn voor korte toelichting.

Zoals op de site http://www.ondernemersfondsswf.nl/ staat aangegeven belast de gemeente SWF de eigenaren van alle panden niet bestemd voor wonen op het vastgoed.

Er zijn een aantal voordelen te noemen voor de ondernemers van Wommels en Easterein. Op basis van gegevens 2016 zou dit betekenen voor Wommels € 16.000,– en Easterein: € 5.000,–.  Hier kunnen activiteiten die een gemeenschappelijk doel hebben voor de ondernemers en de omgeving van het winkelcentrum en bedrijventerrein ten goede komen. Te denken aan parkmanagement, beveiliging, feestelijke activiteiten, reclame en verlichting winkelgebieden, glasvezel, sponsering lokale acties en evenementen, jaarmarkten welke door nu de OVWE worden gesponsord etc.

Eventuele vragen kunt u vooraf stellen aan info@ovwe.nl zodat er tijdens deze avond geen discussie meer hoeft te zijn.

Namens het bestuur, Wietse B. Ligthart (voorzitter)